Examen de Selectivitat Setembre de 2017

Question 1: El límit elàstic d’un aliatge d’alumini és σe=85MPa. Si una peça cilíndrica d’aquest material està sotmesa a una força de tracció de 1400N, quin és el diàmetre mínim que ha de tenir la secció perquè no es produeixi deformació plàstica?

3,24mm
16,47mm
4,58mm
2,29mm

Question 2: Dues terminals d’un aeroport estan comunicades per un tren autònom que en un tra-jecte pot transportar fins a tres-centes persones. El temps del trajecte és de 3min i 15s; i el temps d’espera entre dos trajectes és de 45s de les 5.30h a les 23.30h, i d’1min i 15s de les 23.30h a les 5.30h. Quin és el nombre màxim de viatgers que pot transportar un tren durant tot un dia?

105000
96000
108000
101647

Question 3: En un circuit elèctric, es connecten en paral·lel dues resistències de 30Ω cadascuna i tole-ràncies de ±2% i ±5%, respectivament. Entre quins valors es troba la resistència equivalent?

57,90Ω i 62,10Ω.
14,47Ω i 15,52Ω.
14,25Ω i 15,75Ω.
57Ω i 63Ω.

Question 4:Un cotxe té un motor de combustió V6 amb sis cilindres. La cilindrada és de 2792cm3 i la cursa dels cilindres és de 90mm. Quant fa el diàmetre dels cilindres?

70,32mm
40,57mm
198,74mm
81,14mm

Question 5: En un gran premi de Fórmula 1, un vehicle ha tingut un consum mitjà de combustible per volta cm=2,9kg. El combustible utilitzat té una densitat ρ=0,75kg/L. Si el circuit té una longitud d=5,543km, quin ha estat el consum del vehicle en L/(100km)?

75L/(100km)
52,32L/(100km)
254,9L/(100km)
69,76L/(100km)

a)

b)

c)

Opció A

a)

b)

c)

a)

c)

Opció B

a)

4

b)

c)

a)

b)

c)

d)